Dialoog

Een dialoog is een gesprek tussen mensen met verschillende achtergronden en perspectieven, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt. In tegenstelling tot discussie probeer je elkaar niet te overtuigen, maar deel je met elkaar (ervaringen, dromen, enzovoort). Je luistert om de ander te begrijpen. Dit leidt tot nieuwe inzichten bij de betrokkenen. Dialoog verbindt mensen met elkaar.

Als dialoogbegeleider gebruik ik de dialoogmethode van Dag van de Dialoog, die gebaseerd is op de theorie van de Appreciative Inquiry.