Als sociaal agogisch werker functioneer ik wijkgericht. Hiervoor zet ik verschillende middelen in, waaronder wandelen. Het meest interessant vind ik de onderlinge gesprekken. De verhalen die hier uit voortkomen, zijn de voeding voor mijn werk.

In mijn werkwijze is het uitgangspunt is de mens. Voor mij staat de vraag centraal: Wie heb ik voor me? Ik vind het belangrijk om de mens te leren kennen voor wie hij is en wat hij uit zichzelf wil halen. Zo kom ik tot de kern en iemands intrinsieke motivatie. Die intrinsieke motivatie is duurzaam en gaat hen uiteindelijk verder op weg helpen. Dit is van toepassing op deelnemers aan trainingen/activiteiten, maar ook op vrijwilligers en collega’s.

Wil jij mensen in beweging krijgen? Om te bekijken wat ik hierin kan betekenen, kun je telefonisch op per e-mail contact met mij opnemen.